Quản lí đa kênh

Với Doopage, bạn có thể tích hợp và quản lí các kênh Facebook fanpage, Facebook cá nhân, Zalo Official Account và Website trên 1 nền tảng duy nhất.